top of page
Grafikleri Analiz Etmek

Hizmetlerimiz

  • Finansal Stratejileri beraber oluşturuyoruz.

  • Mali İşler ekibinizi kuruyor ve geliştiriyoruz

  • Muhasebe ve Finans süreçlerinizi yönetiyoruz.

  • Bekleyen İnovatif projeleri , tamamlıyoruz.

  • ERP projelerini uyarlıyoruz.

  • Kredi Finansmanı desteği

Finansal Stratejiler

Finansal Yönetim Ofisi, İş modelinizin hangi ekonomik değişimlerden ne ölçüde ve ne yönde etkilendiğini tespit eder. Gerçekçi ekonomik yaklaşımlarla, finansal stratejileri oluşturmanıza yardımcı olur. 

Muhtemel ekonomik gelişmeler ile büyüme ve yatırım projelerinin, karlılığa ve nakit akışına etkilerini analiz eder.

Kredi Finansmanı Desteği

Şirketlerin ihtiyaç duydukları krediye ulaşmaları için nakit akışları ile mali tabloları, planladıkları yatırım ve büyüme hedeflerine uygun olmalıdır. Kredi süreçlerinizi, kreditör gözüyle yöneterek, en iyi şartlarla finansman bulmanıza  yardımcı oluyoruz.

Ekip Kurma, Geliştirme ve Yönetme

Finansal Yönetim Ofisi mevcut mali ekibinizin gelişimini iş başı eğitimleriyle sağlar. Mesleki eğitimlerle çalışanlarınızı destekler. Mali İşler ekibinizi fonksiyonel olarak yönetir.

İş süreçlerinize uygun, gereken mesleki bilgi ve beceriye sahip ekipler kurmanıza yardımcı olur.

Muhasebe ve Finansal Süreçlerin Yönetilmesi

Otomasyon, azaltılmış maliyetler, daha iyi kontrol ve daha bilinçli kararlar.

Finansal Muhasebe Ofisi olarak, tüm finansal süreçlerinizi iyileştirmeyi ve en iyi uygulamaları entegre iş akışları ile tasarlayarak eksiksiz muhasebe süreçlerine sahip olmanızı sağlıyoruz. Hataları azaltmak ve maliyetleri düşürmek için mevcut altyapınızdan ve Fin-Tech teknolojilerinden yararlanırken kontrolleri geliştiriyor, işinize ilişkin gerçek zamanlı bilgiler sunuyoruz.

Bekleyen İnovatif Projeler

Planlanmış fakat günlük operasyon yoğunluğu ve yorgunluğu sebebiyle uygulamaya geçememiş, hayat kurtaracak projelerinize odaklanarak çözülmesini sağlıyoruz. 

Bizi yedek kulübesinde bekleyen enerjik bir futbolcu gibi düşünebilirsiniz. 

ERP Sistem Uyarlamaları

İhtiyaçları tespit etmek, ne istediğini bilmek ve  ERP yazılım ekibi ile aynı dili konuşabilmek.

Finansal Muhasebe Ofisi, süreç analizi yaparak, ihtiyaçları belirlemenize yardımcı olur. En iyi süreç uygulamaları hakkında farkındalık sağlar.  Şirketinizin kültür ve iş yapış tarzına en uygun ERP seçimini ve kavramsal tasarımı hazırlar. Şirketinizdeki teknoloji tabanlı değişim sürecini yönetir.

bottom of page